Hij is opgestaan!

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

PAASVIERING EN CONTINUROOSTER

Donderdagmorgen 29 maart vieren we het Paasfeest in de Christus is Koning kerk. Het thema is: ‘Hij is opgestaan!’ De viering is voorbereid door de leerlingen en leerkrachten van groep 1 t/m 4 en zal worden bijgewoond door alle groepen. Uw kind wordt op de normale tijd op school verwacht en met elkaar lopen we tussen 8.45 en 9.00 uur naar de kerk. Na afloop van de Paasviering gaan we met de kinderen weer terug naar school. Tussen de middag eten we met alle kinderen in de groepen. Geeft u hen een bord, beker en bestek in een plastic tas, alles voorzien van hun naam, mee naar school? De Ouderraad verzorgt de lunch. We hanteren deze dag een continurooster van 8.30 -14.00 uur. Vanaf 14.00 uur zijn de kinderen vrij en biedt Yes! Kinderopvang naschoolse opvang (NSO). We hopen op een fijne dag en wensen u goede Paasdagen toe!