Eerste schooldag 24 augustus

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Maandag 24 augustus bent u met uw kind(eren) van harte welkom tijdens de inloop van 10.30 tot 11.30 uur. U kunt dan kennismaken met de nieuwe leerkracht en een kijkje nemen in het lokaal van uw zoon of dochter. ’s Middags om 13.15 uur beginnen de lessen!

U kunt met uw kinderen, net als afgelopen jaren, gebruik maken van beide ingangen aan de zijkant van CBS ‘De Regenboog’, aan de kant van de Reijerweg en de J.S. Bachstraat. De nieuwe hoofdingang is bijna klaar! Deze zal vooral worden gebruikt door de ouders van de kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan en door bezoekers, nieuwe ouders en vertegenwoordigers. Zodra de camera geïnstalleerd is en de afstandsbediening werkt, kunnen we deze deur op afstand openen.

Tot maandag!