Groepspagina’s

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Op dit moment zijn de groepspagina’s nog niet gevuld. Dat heeft 2 redenen. We wachten tot we van alle ouders de toestemmingsbrief ‘Publicatie foto’s en video’s leerlingen’ i.v.m. het privacybeleid, zoals verwoord in de AVG, ontvangen hebben. Deze informatie dienen we ook te verwerken in de leerlingenadministratie zodat iedere leerkracht op de hoogte is. Daarnaast gaan we op korte termijn de Ouderapp van Social Schools gebruiken, waarin informatie en communicatie op groepsniveau met de ouders plaats gaat vinden. Nog even geduld a.u.b.