Hulp gevraagd!

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Tot nu toe hebben zich 4 ouders aangemeld, om ons donderdagmiddag 15 oktober te helpen met het verwijderen van het meubilair uit groep 3 t/m 8.  Daar zijn we al blij mee, maar we kunnen meer helpende handen goed gebruiken! Heeft u donderdagmiddag vanaf 15.15 uur even tijd?  Meldt u zich dan aan bij directeur Nel van den Herik. Dank u wel!