Koningsspelen 24 april

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Koningsspelen 24 april

Dit jaar staan de Koningsspelen voor ons in het teken van spelen en bewegen. Dat spelen doen we door naar de speeltuin te gaan met de groepen 1 t/m 3 en spelletjes op het plein te organiseren.

De groepen 4 t/m 7 gaan in de wijk zoeken naar vossen die daar verstopt zijn! De vossen zijn de kinderen van groep 8.

Tevens organiseren we deze dag een sponsorloop voor alle groepen. Het geld dat we daarmee ophalen, willen we gebruiken om tablets aan te schaffen voor de kinderen. Die kunnen we goed gebruiken voor de werkvormen die we inzetten bij ons ontwikkelingsgerichte onderwijs.

We starten de dag op het plein met het lied van Kinderen voor Kinderen www.koningsspelen.nl. U kunt het lied thuis al oefenen, zodat u ook mee kan doen en wij met elkaar een flitsende start neer kunnen zetten.

Daarna zullen de groepen 1 t/m 5 beginnen met de sponsorloop, wij vinden het dan heel fijn als u blijft om de kinderen aan te moedigen. De kinderen van de groep 6 t/m 8 lopen om 13.00u. en ook daarvoor willen wij u uitnodigen.

We hebben deze dag een continu rooster en zijn om 14:00u uit. We hopen met elkaar op een zonnige koninklijke dag!