Lang weekend!

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Studie- en administratiedag; leerlingen vrij!

Hierbij een herinnering: I.v.m. de studie- en administratiedag hebben de leerlingen een lang weekend. Vrijdag 22 en maandag 25 november hebben de kinderen vrij!