De onderbouw is van groep 1 – 4.

Groep 1/2

Onze groep 1/2 bestaat uit vijf groepen:

  • Groep 1/2a – De Leeuwen
  • Groep 1/2b – De Apen
  • Groep 1/2c – De Pandaberen
  • Groep 1/2d – De Olifanten
  • Groep 1/2e – De Vlinders

Groep 1/2a – De Leeuwen
Wij zijn de leeuwengroep!
We krijgen iedere dag les van juf Cheryl. Op dinsdag gaan we gymmen. We spelen en werken veel met elkaar. We mogen iets kiezen op het planbord, we spelen buiten en werken in de klas rondom een thema.

Groep 1/2b – De Apen

Wij zijn de apengroep!
Wij krijgen iedere dag les van juf Rosemarie. In de groep hebben we elkaar eerst leren kennen en veel spelletjes gedaan. We leren veel van elkaar door wat we leren ook aan elkaar te vertellen, te presenteren. We hebben elkaar dus nodig omdat iedereen weer andere dingen van het thema weet! Er komen veel spullen naar school en we maken ook veel zelf. We maken er met zoveel aapjes een heel gezellig en leerzaam schooljaar van.

Groep 1/2c – De Pandaberen

Wij zijn de pandaberengroep!
We gaan er een leuk schooljaar van maken en we hebben er heel veel zin in!

 

Groep 1/2d – De Olifanten
Wij zijn de olifantengroep!
Wij zijn een gezellige, enthousiaste en energieke groep bij elkaar. Iedere ochtend beginnen wij de dag in de kring, wij mogen daar vertellen, zingen en luisteren naar mooie verhalen. In de klas hebben we ontzettend veel speelgoed waar we mee kunnen spelen. Ook hebben we ieder thema een andere spelhoek waar we zelf onze eigen ideeën en wensen mogen inbrengen. Naast het binnenspelen, zijn we ook graag buiten. Met de fietsen, zandbak en het klimrek kunnen wij onszelf uren vermaken. Verder maken wij graag muziek met muziekinstrumenten, zingen we heel veel liedjes, lezen we boeken en hebben wij vooral héél véél plezier met elkaar!

Groep 1/2e – De Vlinders
Welkom in de leuke, gezellige en enthousiaste vlinderklas. Wij ontpoppen ons van startende rupsen tot geweldige vlinders. Dit alles doen we met 2 gezellige juffen, juf José en juf Yvonne. Wij werken in thema’s en ieders inbreng is welkom, samen gaan we opzoek naar leuke ideeën en spullen om het thema tot leven te brengen.

Iedere ochtend beginnen wij de dag in de kring, wij zijn dol op zingen, vertellen en luisteren naar ieders verhaal. Wij houden ook van spelen, zowel in de klas als in het speellokaal en natuurlijk buiten op het plein. We genieten van alle mooie en gezellige momenten en ja soms zijn we ook wel eens even boos op elkaar, maar we maken het altijd weer goed met een lach.


Groep 3

Onze groep 3 bestaat uit twee groepen:

  • Groep 3a – De Giraffen
  • Groep 3b – De Schapen

Groep 3a – De Giraffen

Wij hebben 2 juffen; juf Marianne op maandag, dinsdag en woensdag en juf Paula op woensdag, donderdag en vrijdag. Wij beginnen altijd elke dag in de kring. We zingen dan met elkaar bijbelliedjes en delen met elkaar lief en leed. Ook horen wij verhalen uit de Bijbel.

Wat elke dag weer terugkomt in groep 3 is het lezen, schrijven en rekenen. Dit doen we aan de hand van een thema. Zo’n thema loopt ongeveer 6 tot 8 weken. In onze klas bevindt zich dan ook een spelhoek. Dat kan een garage zijn of een sprookjesbos of een restaurant enz. Voor deze spelhoek wordt er onderzoek gedaan, spullen gezocht en gemaakt, zodat we er ook in kunnen spelen. Er zijn tijdens het spel dan allerlei talige en rekenkundige activiteiten.

Na al dat harde werken verlangen wij nog erg naar het buitenspelen. Gelukkig naast de pauze van 10:10 uur en 12:00 uur spelen wij geregeld ook ‘s middags nog even buiten. Er staan ook nog andere dingen op ons rooster zoals bijvoorbeeld de workshops en de gymnastiek. De workshops doen wij samen met de groepen 4 en 5. Er komen dan allerlei materialen en technieken aan bod en we gaan zelfs ook koken in ons kinderrestaurant. De gymnastiek krijgen wij van meester Glenn in een hele grote gymzaal vlakbij onze school.

Ook hebben wij geregeld een uitje. Dat kan een voorstelling zijn van de Kinderboekenweek of we brengen een bezoek aan een garage om te zien en te leren hoe dat daar allemaal gaat in het kader van ons thema.

Natuurlijk vieren we met elkaar ook feest; paasfeest, kerstfeest, sinterklaasfeest, koningsdag, juffen- en meestersfeest, zomerfeest en natuurlijk onze eigen verjaardag. Kortom: in de giraffengroep is van alles te beleven!

Groep 3b – De Schapen

Wij hebben 1 juf Lianne. De eerste week was alles nog reuze spannend, maar nu hebben we allemaal onze weg gevonden in de klas. We weten nu wat er allemaal gedaan moet worden op een dag en zijn al naar de grote gymzaal geweest. Gelukkig mogen we nog 2 keer per week ‘s middags ook nog even naar buiten, want dat missen we nu wel. Op maandag hebben we de workshops en doe je een activiteit bij een andere juf en met kinderen uit de groepen 3 tot en met 5.


Groep 4

Onze groep 4 bestaat uit twee groepen:

  • Groep 4a – De Muizen
  • Groep 4/5b – De Bijen

 

Groep 4a – De Muizen

Hallo, wij zijn groep 4a of ook wel de muizengroep genaamd. Nou zult u denken daar zijn ze vast zo stil als muisjes, maar dat is niet zo. Wij praten namelijk veel met elkaar. Niet zomaar praten, maar leren van elkaar. Dat doen we bijvoorbeeld als we werken aan het thema. Dan vertellen we elkaar over dingen die we al weten. Met elkaar bedenken we dan ook vragen. Daarna worden wij onderzoekers. We zoeken naar antwoorden en proberen dingen uit. Daar vertellen wij dan over aan elkaar. Dit is maar één stukje van de dag. Daarnaast leren we sommen tot 100, de tafels, het schrijven van de hoofdletters, verkeer en nog veel meer. Zo hopen we ook dit schooljaar weer te groeien in vaardigheden en kennis.

Groep 4/5b – De Bijen

Wij zijn de bijengroep! Wij zijn hele bezige bijen en doen van alles op een dag. We werken aan ons thema. Hier lezen we teksten over, schrijven onze eigen verhalen, doen we onderzoek en leren we ook nog hoe we de woorden moeten spellen. De spellingsregels helpen ons hierbij. Ook leren we veel van elkaar doordat we de teksten van elkaar lezen en we daarover ook weer goede tips krijgen van de andere kinderen. Rekenen doen we natuurlijk ook! We gaan ook wel eens lekker naar buiten om te rekenen! Lekker getallen springen of om zo snel mogelijk naar een antwoord op een som te rennen. We zijn bezig met sommen tot 100. Nou ja,  het is te veel om op te noemen wat we allemaal wel niet doen. Tussen de middag lunchen we met elkaar! Gezellig hoor! De juf leest dan ook altijd een stukje voor uit een spannend of leuk boek. In de middag doen we vaak planbord, tekenen, knutselen en muziek en dat heeft ook weer vaak te maken met ons thema. Het is reuze gezellig bij ons in de bijenklas!


Ga naar de bovenbouw.