Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)worden onderwerpen besproken die voor alle scholen van de vereniging van belang zijn.

Wij hebben ook een Ouderraad (OR). Deze raad heeft een ondersteunende functie bij activiteiten op onze school.