Overhandiging eerste Chromebooks!

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Maandag 4 juli om 11.00 uur worden de eerste Chromebooks feestelijk overhandigd aan onze leerlingen! Zij hebben er zelf hard aan gewerkt om voldoende geld bij elkaar te brengen d.m.v. een sponsorloop, een flessenactie, een plantjesmarkt en een cheque van groep 8 van vorig schooljaar.

  • Het Coöperatiefonds Rabobank heeft een flinke financiële bijdrage geleverd. Namens dit fonds zal mw. Anja de Geus aanwezig zijn.
  • Stichting Fonobori heeft geld beschikbaar gesteld voor de karren, waarin de Chromebooks worden bewaard en opgeladen. Dhr. Piet Louter zal namens de stichting  aanwezig zijn op dit bijzondere moment.
  • PCPO Barendrecht/Ridderkerk wordt vertegenwoordigd door dhr. Ad Dogger, directeur-bestuurder, die ons informeerde over de mogelijkheden van het Coöperatiefonds Rabobank. Dhr. Alex de Koning, bovenschools ICT Coördinator, is ook aanwezig; hij heeft het hele traject met ons meegedacht en in de uitvoering ondersteunt hij ons.
  • PCPO heeft aanvullend een groot aantal Chromebooks bekostigd, waardoor we straks van groep 3 t/m 8 volop gebruik kunnen maken van de nieuwe en handige ICT-mogelijkheden die ons ontwikkelingsgerichte onderwijs ondersteunen. We kijken er naar uit!