Paasfeest 2020

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Het zijn bijzondere dagen voor u, uw kinderen en ons nu we elkaar op school niet dagelijks ontmoeten. Deze week heet de ‘Stille Week’; het is de week voorafgaand aan Pasen. De week waarin we eraan denken dat Jezus voor ons geleden heeft en gestorven is. We wilden met alle leerlingen en het team a.s. donderdagmorgen de Paasviering houden, waarin we Jezus lijden en sterven zouden gedenken èn vieren dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood! De Paasviering kan niet doorgaan, maar we geven u graag de link van een heel mooi lied door: De steen is weg! Een lied om juist in deze dagen moed uit te putten om door te gaan, omdat we weten dat God bij ons is.

https://youtu.be/CZr99MHs4FQ

Daarnaast maken we u erop attent dat u donderdagmorgen 9 april met uw kind(eren) om 9.30 een online Paasviering mee kunt maken via Kwintessens. Bij dit bericht vindt u de aankondiging.

Namens het team wens ik u een goede week en een gezegend Paasfeest toe!

Met vriendelijke groet,
Nel van den Herik