Paasviering en Paaslunch

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Donderdagmorgen 24 maart vieren we met de kinderen het Paasfeest in de Christus is Koningkerk.
Tussen de middag verzorgt de Ouderraad een Paaslunch. Alle leerlingen eten met de leerkracht in hun lokaal. Wilt u uw zoon of dochter donderdagmorgen een plastic tas meegeven, met daarin een bord, beker en bestek, alles voorzien van de naam van uw kind? Dank u wel!
Donderdag geldt er een continurooster; de kinderen zijn al om 14.00 uur uit.

We hebben Paasvakantie van 25 t/m 28 maart. Dinsdagmorgen 29 maart verwachten we alle leerlingen weer op school.

We wensen u vast fijne Paasdagen toe!

Met vriendelijke groet, namens het team van CBS De Regenboog,
Nel van den Herik, directeur