Presentatie ‘Andere schooltijden’

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Maandagavond 29 augustus waren veel ouders aanwezig bij de presentatie ‘Naar andere schooltijden?’ Ouders konden na afloop hun tips, tops en vragen noteren en op de speciale wand hangen. Deze wand staat op dit moment in de hal, zodat iedereen de rea20160830_154426cties en vragen kan lezen. Het team en de MR gaan hiermee aan de slag; de ouders krijgen van ons een terugkoppeling. In oktober wordt de enquête uitgezet, om te peilen of er voldoende draagvlak is om op termijn over te gaan naar het vijf gelijke dagen model. Zie ook de berichtgeving in juni. U ontving toen via de mail een boekje met informatie.