Per 1-8-2018 zijn we overgestapt op het vijf gelijke dagen model. De leerlingen gaan nu alle dagen naar school van 8.30 – 14.00 uur en eten in de groep. Het team en de MR hebben voor deze schooltijden gekozen, omdat steeds meer leerlingen tussen de middag op school bleven eten; het zgn. ‘overblijven’. We hebben inmiddels ervaren dat dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, door de rust en de continuïteit van de dagindeling.  Zie de brief betreft de invoering vijf gelijke dagen model per 1-8-2018.

Schooltijden: dagelijks van 08.30 – 14.00 uur.

De deuren van de school gaan om 08.20 uur open.

  • De kinderen van de groepen 1/2 worden door hun ouders/verzorgers naar de klassen gebracht. I.v.m. de beperkingen door het corona virus en het hanteren van de 1,5 meter afstand worden de kinderen van groep 1 en 2 door maximaal 1 volwassene naar hun leerkracht op het schoolplein begeleid. Ouders gaan niet mee naar binnen.
  • De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun groepen.

Meer informatie: