Herinnering staking 15 maart; 5 groepen géén les!

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

HERINNERING STAKING 15 MAART

Vrijdag 15 maart staakt een groot deel van het onderwijspersoneel van PO tot WO. U bent hierover op 18 februari geïnformeerd. Op onze school maken 7 teamleden gebruik van hun stakingsrecht. Zij vertegenwoordigen onze school en gaan die dag protesteren op het Malieveld in Den Haag.  Hierdoor wordt er aan 5 groepen géén les gegeven. Dit zijn groep 1/2c, 1/2d, 5a, 5/6b en 7. Wilt u hier rekening mee houden en, indien nodig, opvang voor uw kind(eren) regelen? De overige groepen hebben wèl les; hun leerkracht is op school.

Wanneer uw kind deze dag al gebruik maakt van de BSO van Kinderopvang SKR, dan kunt u bij hen terecht om een hele dag BSO af te nemen. Heeft u dit al geregeld? Wanneer het u niet lukt om opvang te vinden, neemt u dan z.s.m. contact op met directeur Nel van den Herik? Zij zoekt dan voor uw kind een plaats in één van de andere groepen.                                          

De kwaliteit van het onderwijs staat onverminderd fors onder druk. In alle sectoren – van primair tot wetenschappelijk onderwijs – wordt er heel veel van medewerkers verwacht. In het primair onderwijs loopt niet alleen het tekort aan leraren op, maar ook de tekorten aan onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders. Hierdoor neemt de toch al hoge werkdruk verder toe.

Scholen hebben weliswaar een deel van het geld voor vermindering van werkdruk ontvangen en de eerste stap voor verhoging voor de lerarensalarissen is gezet, maar er is meer geld nodig. Meer geld voor salarissen van alle werknemers, meer tijd, ruimte en middelen om de kwaliteit van onderwijs te blijven garanderen en het vak aantrekkelijk te maken voor nieuwe jonge leerkrachten. Investeren is nodig!