Staking 6 november gaat door!

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Hierbij de informatie over de Staking 6 november

De staking gaat door; 5 groepen hebben geen les en de lessen bewegingsonderwijs komen te vervallen!