Uitnodiging Kerk-en schooldienst 8 oktober!

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Beste ouders/verzorgen van onze leerlingen,

Zondag 8 oktober vindt onze jaarlijkse kerk- en schooldienst weer plaats. Het belooft een feestelijke dienst te worden met als thema ‘De Regenboog, teken van Gods trouw’. In de dienst zal stil worden gestaan bij het 25-jarig jubileum van De Regenboog. Dit wordt gedaan aan de hand van het verhaal van Noach. In de week voorafgaand aan de dienst schenken we op school aandacht aan dit verhaal. Hartelijk welkom aan al onze leerlingen en hun ouders op zondagmiddag 8 oktober om 16.30 uur in de Christus is Koningkerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44. We hopen op een mooie dienst met een grote opkomst!

De kerk- en schooldienstcommissie