Uitnodiging Kerstviering

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Uitnodiging- Komt u ook?

Beste ouders en/of verzorgers van alle leerlingen van De Regenboog,

Op donderdagavond 17 december 2015 vieren we met elkaar het Kerstfeest op school. De bedoeling is dat de kinderen van de groepen 1 t/m 5 met hun leerkracht volgens een rooster door de school gaan. Ze volgen het kerstverhaal dat door de groepen 6, 7 en 8 wordt uitgebeeld in ‘tableau vivants’ in de verschillende lokalen.

Voor het rooster verwijzen we u naar de brief, die maandag 7 december naar ieder gezin is gemaild.

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is op de genoemde plaats en tijd. Nadat u hem of haar heeft gebracht, bent u van harte welkom op het plein voor koffie of thee met iets lekkers. Het plein wordt aangekleed met kerstverlichting en vuurkorven. Mocht u het te lang vinden om te wachten op het plein, dan kunt u natuurlijk ook even naar huis. We zouden het fijn vinden als ieder kind wordt gebracht en opgehaald.

Er vindt op drie momenten samenzang plaats. Voor de kleuters is dit om 19.30 uur, voor groep 3 en 4 om 19.45 uur en voor groep 5 t/m 8 om 19.50 uur. Na de samenzang is het Kerstfeest afgelopen en mogen de kinderen mee naar huis.

De kinderen van groep 6 t/m 8 worden om 17.50 uur op school verwacht.

We hopen op een fijn Kerstfeest. U bent van harte welkom!

Het team van CBS De Regenboog