Hoofdluis is helaas een fenomeen, dat binnen de basisschool voorkomt. Het is een misvatting, dat hoofdluis te maken heeft met een gebrek aan hygiëne. Als school willen we er alles aan doen om hoofdluis te bestrijden.

De kinderen krijgen van de school gratis een hoofdluiscape in de kleur van hun groep.

Op de kraag wordt hun naam vermeld. Het gebruik van de cape binnen school is verplicht! Indien de cape bewust kapot wordt gemaakt, zijn de kosten voor een nieuwe cape voor rekening van de ouders (€ 10,00). Er mag geen eigen cape worden meegenomen. Tevens worden de kinderen na elke (grote) vakantieperiode (5x per jaar) door vrijwilligers gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Deze vrijwilligers worden aangestuurd vanuit de directie en ondersteund vanuit de GGD Rotterdam-Rijnmond. Uiteraard wordt verwacht dat de vrijwilligers discreet met de uitkomsten van het onderzoek omgaan.

Ouders, die geen toestemming geven voor deze controle, zijn verplicht de controle thuis uit te voeren. Wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?