Hoofdluis is helaas een fenomeen, dat binnen de basisschool voorkomt. Het is een misvatting, dat hoofdluis te maken heeft met een gebrek aan hygiëne. Als school willen we er alles aan doen om hoofdluis te bestrijden.

Na elke vakantieperiode van minimaal één week, dus 5x per jaar, worden alle leerlingen door vrijwilligers gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Deze vrijwilligers worden aangestuurd vanuit de directie en ondersteund vanuit de GGD Rotterdam-Rijnmond. Uiteraard wordt verwacht dat de vrijwilligers discreet met de uitkomsten van het onderzoek omgaan.

Ouders, die geen toestemming geven voor deze controle, zijn verplicht de controle thuis uit te voeren. Wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?