Interesse voor onze school? Wilt u uw zoon of dochter aanmelden op onze school? We kunnen ons goed voorstellen, dat u dan eerst meer over de school wil weten.

Hoe werkt dit? Neem telefonisch contact op met Nel van den Herik, directeur van CBS ‘De Regenboog’, en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Van harte welkom! Het tel. nr. is 0180-486111.

Wat wordt er besproken?  U wordt geïnformeerd over de visie en missie van de school, de Protestants Christelijke identiteit, ons onderwijsconcept en werkwijze. U kunt de vragen stellen die u bezighouden en krijgt informatie op maat.

Hoe krijgt u een indruk van de sfeer en activiteiten op school? We laten u het gebouw zien met de lokalen en alle extra ‘s zoals het kooklokaal, het theater, de bibliotheek, de Chromebooks, de digitale schoolborden en touch screens, het speellokaal, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, het schoolplein met speeltoestellen, de moestuin en de buurtsportlocatie. Het inschrijfformulier kunt u na afloop meenemen, evenals andere relevante informatie.

Wanneer kunt u uw kind inschrijven? In het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw zoon/dochter vier wordt, moet u uw kind aanmelden bij een basisschool. Het is wenselijk dat uw kind vóór 1 april is ingeschreven. Op deze manier kunnen we in de planning van het nieuwe schooljaar rekening houden met het te verwachten aantal kinderen / groepen.  Op 1 april 2020 willen we al weten hoeveel kinderen, die in de periode van 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021 vier jaar worden, instromen. U schrijft uw zoon of dochter dus wel 1 tot 1½ jaar vóór de vierde verjaardag in.

Heeft u al een zoon of dochter bij ons op school, dan bent u ook van harte welkom voor het kennismakingsgesprek. U mag het inschrijfformulier evt. al downloaden en ingevuld meenemen.

Wat gebeurt er na inlevering van het inschrijfformulier? U ontvangt van ons een bevestiging. Op dat moment is uw kind definitief ingeschreven. Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw zoon/dochter, krijgt u van ons een uitnodiging voor het intakegesprek met de intern begeleider. U ontvangt ook bericht bij welke leerkracht uw kind in de groep komt en maakt afspraken over de dagdelen waarop uw kind mag komen kennismaken. Vanaf de dag na de vierde verjaardag mag uw zoon/dochter iedere dag naar school.