Wanneer kunt u uw kind inschrijven?
In het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw zoon/dochter vier wordt, moet u uw kind aanmelden bij een basisschool. Het is wenselijk dat uw kind vóór 1 april is ingeschreven. Op deze manier kunnen we in de planning van het nieuwe schooljaar rekening houden met het te verwachten aantal kinderen / groepen.  Op 1 april 2021 willen we al weten hoeveel kinderen, die in de periode van 1 oktober 2021 t/m 30 september 20221 vier jaar worden, instromen. U schrijft uw zoon of dochter dus wel 1 tot 1½ jaar vóór de vierde verjaardag in.

Leerlingen vanaf 4 jaar mogen naar school.
Leerlingen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig.

Heeft u al een zoon of dochter bij ons op school, dan bent u ook van harte welkom voor het kennismakingsgesprek. U mag het inschrijfformulier evt. al downloaden en ingevuld meenemen.

Wat gebeurt er na inlevering van het inschrijfformulier?
U ontvangt van ons een bevestiging. Op dat moment is uw kind definitief ingeschreven. Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw zoon/dochter, krijgt u van ons een uitnodiging voor het intakegesprek met de intern begeleider. U ontvangt ook bericht bij welke leerkracht uw kind in de groep komt en maakt afspraken over de 4 dagen waarop uw kind mag komen kennismaken. Vanaf de dag na de vierde verjaardag mag uw zoon/dochter iedere dag naar school.

Leerlingen van een andere school
Kinderen die van een andere school komen, kunnen ten allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten. De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.