Het kan voorkomen, dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect gebeten wordt of iets dergelijks. Als de situatie daar om vraagt, zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere door hen aangewezen persoon. Een enkele keer komt het voor, dat deze personen niet te bereiken zijn. Als dit zo is, zal de leerkracht telefonisch een arts consulteren.

U ontvangt bij de inschrijving een formulier, waarin u daarvoor toestemming geeft en aan kunt geven, waarvoor uw kind overgevoelig is.

Voor het onder schooltijd verstrekken van medicijnen en/of het door leerkrachten laten uitvoeren van medische handelingen is een protocol opgesteld. Dit protocol bevat procedures en brengt de wederzijdse verantwoordelijkheden in beeld. Indien u vragen heeft over deze zaken, of een verzoek daartoe wilt doen, dient u contact op te nemen met de directeur.