Om alle kinderen een passende plek te kunnen bieden zijn er in Nederland samenwerkingsverbanden in de regio gevormd. Scholen van PCPO vallen binnen het samenwerkingsverband RiBA,  www.swv-riba.nl . Samenwerkingsverband RiBA omvat vrijwel alle scholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Doel van het samenwerkings-verband is het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen die in deze regio naar het basisonderwijs gaan. Kijkt u eens op de website www.swv-riba.nl voor meer informatie.

Het adres is: SWV RiBA, Kastanjelaan 18H, 2982 CM Ridderkerk. 085-7501070

 

Nieuwsbrief RiBA – Personeel en ouders nr. 9

Nieuwsbrief maart samenwerkingsverband RiBA

Nieuwsbrief ouders nr 8 – juli 2015