Schooltijden                     

Dagelijks van 8.30 – 12.00 uur en van 13.15 – 15.15 uur, op woensdag van 8.30 – 12.00 uur.

De deuren van de school gaan om 08.20 uur en 13.05 uur open.

De kinderen van de groepen 1/2 worden door hun ouders/verzorgers naar de klassen gebracht.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun groepen.

Per 1-8-2018 stappen we over op het vijf gelijke dagen model. De leerlingen gaan dan alle dagen naar school van 8.30 – 14.00 uur en eten in de groep. Het team en de MR hebben voor deze schooltijden gekozen, omdat steeds meer leerlingen tussen de middag op school overblijven. We verwachten dat dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, door de rust en de continuïteit van de dagindeling. De ouders zijn hiervan al geruime tijd op de hoogte. Zie de brief hieronder betreft de invoering vijf gelijke dagen model per 1-8-2018.