Kinderen zijn leerplichtig en worden dus op vaste tijden en dagen op school verwacht. U kunt in uitzonderingsgevallen vrij vragen voor uw kind. Het is belangrijk dat u zich daarbij goed aan de regels houdt. Afwezigheid zonder geldige reden en/of toestemming is ongeoorloofd schoolverzuim en moet door de directeur gemeld worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Ridderkerk.

Voor meer informatie verwijzen we naar het document: Informatie Leerplicht

Verlofaanvragen moet u schriftelijk indienen bij de directeur. Als u vrij vraagt in verband met vakantie, dan moet dat tenminste zes weken van tevoren.

Onderstaand formulier kunt u uitprinten en ingevuld inleveren op school. Als dit niet mogelijk is, kunt u ook een formulier op school halen.

Aanvraagformulier verlof 2018

Het bovenstaande formulier is het nieuwste formulier dat de gemeente in 2018 heeft verstrekt. U kunt dit ook in het schooljaar 2020-2021 gebruiken.