Vrijdag 22 december eerste dag kerstvakantie

Nel van den HerikAlgemeen of Social Schools

Vrijdag 22 december is, zoals vermeld in het vakantierooster 2017/2018, de schoolgids en de Nieuwsdruppels, de eerste vrije dag van de Kerstvakantie! Donderdagmiddag 21 december gaat om 15.15 uur voor de laatste keer in 2017 de schoolbel.

We ontmoeten u graag bij de kerstviering van groep 5a, 6, 7 en 8 op dinsdagavond 19 december in de Wilhelminakerk. De aanvang is 19.00 uur, om 18.45 uur gaan de deuren open.

Donderdagmorgen om 8.30 uur hebben de leerlingen van groep 1/2a, 1/2b,1/2c, 1/2d, 3a, 3b, 4a en 4/5b de Kerstviering. Aanvang om 8.30 uur in het eigen lokaal. Hierbij kunnen de ouders niet aanwezig zijn.

In 2018 starten we weer op maandag 8 januari.

 

We wensen u vanaf deze plaats gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2018!

Het team van CBS De Regenboog