Informatie ouders

Voor een kleurrijke groei!

Wij geven ontwikkelingsgericht onderwijs. De doelstelling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen.

Wij werken met thema’s. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Het is daarom noodzakelijk dat je verschillende kanten op kan met een thema. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden. Vaak komt er in de klas een onderwerp naar voren, waar de kinderen meer over willen weten.

Schooltijden vijf gelijke dagen: 08.30 - 14.00 uur.

Wij bieden...

Onze kleutergroepen

Onze groep 1/2 bestaat uit vijf groepen. Bij ons is de persoonlijke ontwikkeling van het kind het belangrijkste en daarbij gaan we uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van elk kind. Leerlingen nemen, als de situatie daar naar is, zelf graag initiatief tot leren. Het is de taak van de leerkracht om de leerlingen uit te dagen tot leren, door betekenisvolle leersituaties te creëren en daarbij de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk goed te volgen en daarbij aan te sluiten. Eén van de middelen om in te spelen op de belevingswereld van kinderen is door te werken aan de hand van thema’s en kwesties. We werken met een planbord om kinderen te leren bewust keuzes te maken. Lees meer praktische informatie in ons informatieboekje.

Onze identiteit

Wij zijn een christelijke basisschool: we gaan uit van het Evangelie van Jezus Christus zoals dat in de Bijbel is te lezen. God houdt van ons! Dat komt o.a. naar voren bij de godsdienstige vorming. Elke dag begint met gebed, zingen en 2 à 3 keer per week een vertelling uit de Bijbel en/ of een gesprek hierover. Onze identiteit strekt zich ook uit naar andere onderwijsgebieden.

De kleuren van De Regenboog betekenen voor ons meer dan een vrolijk kleurenpalet. Voor ons als school symboliseert het Gods verbond met ons. Wat u van onze school mag verwachten, is dat wij de normen en waarden vanuit ons eigen geloof willen uitstralen naar de kinderen die ons worden toevertrouwd. Wij hopen dat zij in hun verdere leven mogen ervaren wat God voor hen kan en mag betekenen. CBS ‘De Regenboog’ voor een kleurrijke groei!