CBS De Regenboog, voor een kleurrijke groei!

Dit is het door ons bedachte mission statement, waarmee we kort en krachtig aangeven waar we als school voor staan.

We willen onze leerlingen graag voldoende kansen bieden om zich optimaal en in een doorgaande lijn op alle gebieden te ontwikkelen. Kleurrijk betekent ‘veel kleuren vertonend, divers, veelzijdig’, zoals in de regenboog. Onze leerlingen zijn allemaal anders; de een kan goed sporten, de ander is een kei in rekenen of heel sociaal, weer een ander is creatief, sterk in taal of muzikaal. Ieder kind is uniek, verschilt van de ander en heeft talenten meegekregen. Het is onze missie om zo goed mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van ieder kind en daarop mèt hem of haar verder te bouwen, passend bij ons ontwikkelingsgerichte onderwijs. Voor het ene kind betekent het dat we uitdagingen bieden, het andere kind zullen we ondersteuning geven. Groei betekent ‘groter worden, toenemen in grootte, tot volkomen ontwikkeling komen’. Wij willen dat uw zoon of dochter zich in een veilige en plezierige leeromgeving kan ontplooien met alle mogelijkheden die hij of zij heeft!

CBS De Regenboog, voor een kleurrijke groei, vol belofte!