Ons gebouw en historie

In 1902 werd in Slikkerveer de ‘Vereniging een School met den Bijbel te Slikkerveer’ opgericht. In 1992 fuseerden de twee scholen die deze vereniging heeft opgericht. Toen in 1992 de eerste en tweede CNBS fuseerden, is er uit meerdere inzendingen van kinderen, ouders en verenigingsleden een nieuwe naam gekozen: ‘De Regenboog’. 

We vonden en vinden dit een mooie naam voor onze school. In de eerste plaats is de regenboog het symbool van Gods eeuwigdurende verbond met Noach en alle mensen die na Noach op aarde zullen wonen. Daarmee is het een hoopvol teken voor allen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Hiermee past de naam bij onze christelijke overtuiging, dat het fundament is voor ons onderwijs. Tegelijkertijd is de regenboog het symbool voor eenheid in verscheidenheid - alle kleuren samen in het licht van één boog. Ieder kind is uniek, maar ondanks hun verscheidenheid horen ze bij elkaar op onze school. 

De eerste en tweede CNBS vormden vanaf toen de Christelijk Nationale Basisschool De Regenboog. De schoolvereniging heette vanaf dat moment de ‘Vereniging voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs te Slikkerveer’. Deze vereniging is per 1 augustus 2012 gefuseerd met de ‘Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk’.  CNBS De Regenboog werd daarmee één van de elf basisscholen binnen deze vereniging. Na de besturenfusie is besloten de naam van de school te wijzigen in Christelijke Basisschool De Regenboog, kortweg CBS De Regenboog. Daarmee sluit de naam beter aan bij de andere basisscholen van PCPO. 

In 1960 is het gebouw van CBS De Regenboog in gebruik genomen.
Er zijn 15 leslokalen die zich op de begane grond en 1e verdieping bevinden. Daarnaast beschikken we over een speellokaal voor groep 1 en 2, een bibliotheek, een theater/BSO ruimte, een kooklokaal/BSO ruimte, een peuterspeelgroep, een personeelskamer, twee werkkamers voor de intern begeleiders en een directiekamer. We beschikken over een traplift en een gehandicaptentoilet. Er is een groot en kleurig schoolplein met diverse speeltoestellen en een moestuin (die we zelf bijhouden).

Aangrenzend aan ons terrein ligt de buurtsportlocatie met klimrek, kabelbaan, schommels, basketbalveld- en voetbalkooi. Van deze aantrekkelijke speelplaats maken we met veel plezier gebruik tijdens de pauzes.