De bovenbouw

De bovenbouw is vanaf groep 5 – 8.

Groep 4/5c - De kikkers

Wij zijn groep 4/5c en staan bekend als de kikkers. Wij springen ook vrolijk door het jaar heen, samen met juf Inge, juf Carla en juf Saskia. Elke dag werken wij hard aan het rekenen, de spelling, begrijpend lezen, Blits, verkeer en Kwink. Ook werken wij hard aan het thema, waarin wij de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen, te onderzoeken en langere teksten te schrijven. 

Naast dit alles vinden wij knutselen erg leuk en genieten wij op vrijdag van de gymles. Tot ziens in onze klas!

Groep 5a – De eekhoorns

Wij zijn groep 5a; de eekhoorngroep! Wij krijgen les van twee juffen. Juf Desirée en juf Marijke. Ook krijgen we dit jaar veel hulp in de klas van juf Dorien.

Wij zijn een gezellige groep en met onze thema’s zijn wij echte eekhoorns! We verzamelen, lezen, onderzoeken, bouwen, maken, schrijven, overleggen en regelen van alles met elkaar rondom een actueel thema. We werken naast thema ook heel hard aan spelling, begrijpend lezen, rekenen, Blits, Engels, verkeer en Kwink. 

Op donderdag hebben wij gym in gymzaal de Werf.

Tot ziens bij ons in de eekhoornklas!

GROEP 6 

Er zijn twee groepen 6 op school.

  • Groep 6a
  • Groep 6b

Groep 6a – De uilen

Wij zijn een vrolijke en gezellige groep. Wij krijgen les van juf Femke. Elke dag werken wij hard aan de leerstof en genieten wij van de gezelligheid in de klas.

Op donderdag hebben wij gymles. Tot ziens in de uilengroep!

Groep 6b - De haaien

Wij zijn een hele enthousiaste en gezellige groep. Wij krijgen de hele week les van meester Wiebe, behalve op donderdag. Dan krijgen wij les van juf Dorien. We werken op school hard aan rekenen, thema, spelling, (begrijpend) lezen, Engels en studievaardigheden, maar natuurlijk doen we nog veel meer! En op donderdag gymmen we! 

De favoriete les van de meeste kinderen is thema. In thematijd werken we aan taal, schrijven en de vakken van wereldoriëntatie. Vaak komen er ook creatieve vakken en techniek bij kijken. De kinderen duiken het thema helemaal in en zijn er vaak ook thuis mee bezig omdat het ze interesseert. Vanuit die intrinsieke motivatie leren ze het meest!

 

GROEP 7 en 8

De groepen 7 en 8 zijn als volgt verdeeld:

  • Groep 7a
  • Groep 7b/8b
  • Groep 8a

Groep 7a – De krokodillen

Wij zijn groep 7a, de krokodillenklas. We zijn met 28 kinderen de grootste (maar ook de gezelligste) klas van de school! Wij krijgen de hele week les van meester Glenn. Juf Kayleigh is ook vaak bij ons in de klas. We zijn een gezellige groep. We besteden in deze groep ook veel tijd aan Kwink. Daarnaast komt ook rekenen, spelling, Nieuwsbegrip, Blits, verkeer en Engels aan bod. Maar natuurlijk ook thema! Daarin doen we onderzoek en brengen we de echte wereld in de klas. Elke vrijdag hebben we gym.

Groep 7b/8b - De panters

Hoi! Wij zijn de pantergroep! Wij zijn een hele gezellige, leuke combinatiegroep. Wij hebben 9 kinderen in groep 7 en 15 in groep 8. Wij kunnen heel erg lachen met elkaar, maar ook hard werken! De hele week krijgen wij les van juf Manouk. Juf Kayleigh is onderwijsassistente en regelmatig bij ons in de klas, dat vinden wij super fijn!

Wij werken iedere dag aan vakken als rekenen, spelling, begrijpend lezen, engels, verkeer en studievaardigheden. Maar de thema’s kunnen we zeker niet vergeten, dat is bij veel van ons favoriet. Tijdens de thema’s gaan we aan de slag met actuele onderwerpen en op zoek naar de antwoorden op onze onderzoeksvragen. We werken dan aan taal, wereldoriëntatie, maar ook techniek en creatieve vakken. We duiken helemaal in ons thema en we leren heel veel. 

Elke vrijdag gaan we naar de gym. Dit vinden wij ook altijd erg leuk! 

Groep 8a - 

Wij zijn groep 8a. Wij zijn een vrolijke en enthousiaste groep. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen wij les van juf Els. Op woensdag krijgen wij les van juf Kayleigh. Op vrijdag eindigen wij de dag met de gymles. Dat vinden wij erg leuk!