Onze identiteit

Onze school is een moderne basisschool waar de christelijke identiteit in woord en daad wordt uitgedragen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren om in deze wereld God te zoeken en te dienen en te zorgen voor zichzelf, hun medemens en de aarde. Om de kinderen daarbij te helpen, creëren we een omgeving waarin ze optimale kansen krijgen om kennis op te doen en vaardigheden te leren, die hen in staat stellen zich te ontwikkelen op weg naar de volwassenheid. Dat komt o.a. naar voren bij de godsdienstige vorming. Elke dag begint met gebed, we zingen met elkaar en 2 à 3 keer per week vertellen we een bijbelverhaal en/of gaan we in gesprek. 

Onze identiteit strekt zich ook uit naar andere onderwijsgebieden. We willen in de praktijk van alledag laten merken dat we de naam ‘christelijke school’ niet zomaar dragen. Ons christelijk geloof beïnvloedt ons in onze houding tegenover elkaar en anderen. We hebben aandacht voor medemensen in moeilijke omstandigheden en we voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin wij wonen. 

Ons logo
We hebben voor een veelkleurig logo gekozen, waarin het licht van de zon naar de regenboog uitstraalt. 

Alle mensen geven kleur aan het samenzijn en samenwerken binnen onze school. Jong en oud, klein en groot, ieder mens op zijn eigen manier. 

De kleuren van De Regenboog betekenen voor ons meer dan een vrolijk kleurenpalet. 

Voor ons als school symboliseert het Gods verbond met ons. Wat u van onze school mag verwachten, is dat wij de normen en waarden vanuit ons eigen geloof willen uitstralen naar de kinderen die ons worden toevertrouwd. Wij hopen dat zij in hun verdere leven mogen ervaren wat God voor hen kan en mag betekenen. 

CBS ‘De Regenboog’ voor een kleurrijke groei!