Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Voor een kleurrijke groei!

Onze onderwijsvisie legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling.

De doelstelling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen.

De brede persoonsontwikkeling van leerlingen staat centraal. Door betekenisvolle activiteiten en leerstof aan te bieden, wordt een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling geleverd. Leerlingen moeten begrijpen waarom ze iets leren. Hij/zij moet het geleerde ook kunnen toepassen. Door middel van goed observeren ziet de leerkracht wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af. Vervolgens reflecteert hij/zij of het zo goed is. Op basis van de reflectie past de leerkracht het aanbod van activiteiten weer aan.

Door het lezen van het artikel Op een onbewoond eiland! dat geschreven is door leerkracht Cheryl Vuik,  krijgt u een inkijkje in het spelen en werken in een kleutergroep op onze school. 

In het artikel Alle hens aan dek is het nieuwe thema van de herfstvakantie tot en met Sinterklaas is de groepen 3 dat geschreven is door leerkrachten Lianne Pruysen en Elly van Driel,  leest u hoe het dagelijkse onderwijs in de groepen 3 wordt vorm gegeven.

Artikel uit de Zone, het vakblad voor ontwikkelingsgericht onderwijs, dat geschreven is door leerkrachten Marije Heijkoop en Wiebe Steenstra over ‘Ik ben benieuwd wat ons nieuwe thema is!’  Helder en duidelijk verwoord op welke manier in de bovenbouw vorm gegeven wordt aan de thema’s.

In het artikel uit de Zone van maart 2023, 'The Green Panthers: ons Beter leven Centrum', dat geschreven is door leerkrachten Manouk Karssies en Wiebe Steenstra, leest u hoe groep 7/8b aan de slag is gegaan met het thema 'Gi-ga- groen'. 

Werken met thema’s

Wij werken met thema’s. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Het is daarom noodzakelijk dat je verschillende kanten op kan met een thema. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden. Vaak komt er in de klas een onderwerp naar voren, waar de kinderen meer over willen weten. Dat werkt de leerkracht dan uit tot een thema. Bij het thematiseren verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de betekenissen van kinderen. De leerkrachten bedenken ook nieuwe activiteiten voor de hoeken in de klas, zodat het hoekenspel nieuwe impulsen krijgt.

Onderzoekend leren

Belangrijk is dat kinderen nieuwsgierig worden en dingen willen weten. Hierdoor is de betrokkenheid heel groot en zien we kinderen ook buiten de schooluren informatie verzamelen voor hun onderzoek. Door kinderen zelf hun onderzoeksvragen te laten opschrijven en daarover met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we ook differentiëren binnen het onderzoek. We dagen de kinderen op deze manier uit hun eigen talenten te gebruiken. Een gezamenlijk einddoel dankzij de individuele bijdrage van ieder kind.

De rol van de leerkracht

Wij bieden een uitdagende leeromgeving aan. De leerkracht heeft een coachende, begeleidende en stimulerende rol in het onderzoek. Goed luisteren en inspelen op de behoeften van de leerlingen en daarbij de leerdoelen steeds in beeld hebben. We evalueren samen met de leerlingen het gemaakte werk, waarbij kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces.

Activiteiten

Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt onderscheid tussen vijf kernactiviteiten, die de basis leggen voor verdere leerprocessen. Die activiteiten zijn:

 • Spelactiviteiten
 • Constructieve en beeldende activiteiten
 • Gespreksactiviteiten
 • Lees- en schrijfactiviteiten
 • Reken- en wiskundige activiteiten

Een thema begint met een startactiviteit. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:

 • Een schatkist, waarin allerlei voorwerpen zitten die met het thema te maken hebben. De leerlingen   raden dan wat het thema is.
 • Een bezoek brengen aan de markt, de kinderboerderij of wat het onderwerp ook mag zijn. Hierdoor raken de kinderen gelijk betrokken bij het thema en krijgen ze ideeën om in hun spel te verwerken.
 • In tweetallen een voorwerp ontdekken en bespreken. Daarna gaat iedereen in de grote kring en koppelt de leerkracht terug. Het kan ook in een keer in de kring, maar vooral kleine groepsactiviteiten zijn geschikt om samen te denken, te praten en te werken. Kinderen leren veel door interactie.

Een thema eindigt met een afsluitactiviteit. Dat kan op diverse manieren:

 • Een winkeltje maken en iets verkopen.
 • Een restaurant openen en iets lekkers bakken.
 • Een krant of boekje maken.
 • Een tentoonstelling of presentatie maken in de klas.
 • Een voorstelling houden voor ouders of medeleerlingen.

Deze manier van werken en het enthousiasme en de betrokkenheid van de leerlingen maakt leren en werken op De Regenboog tot een kleurrijke ervaring!