Schooltijden en agenda

Op De Regenboog hebben we het vijf gelijke dagen model. De leerlingen gaan alle dagen naar school van 8.30 – 14.00 uur en eten in de groep. 

Schooltijden: dagelijks van 08.30 – 14.00 uur.

De deuren van de school gaan om 08.20 uur open.

  • De kinderen van de groepen 1/2 worden door hun ouders/verzorgers naar de geschilderde bloem van hun groep op het plein gebracht. 
  • De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun groepen.
 
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2023-2024
Wat Wanneer
Studiedag team; leerlingen vrij 22 september 2023
Administratiedag team; leerlingen vrij 25 september 2023
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 dec. 2023 t/m 7 jan. 2024
Administratiedag team; leerlingen vrij 2 februari 2024
Studiedag team; leerlingen vrij 5 februari 2024
Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari 2024
Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Pinkstervakantie 20 mei 2024
Administratiedag team; leerlingen vrij 17 juni 2024
Studiedag team; leerlingen vrij 18 juni 2024
Junivakantie leerlingen èn team 19 t/m 23 juni 2024
Evt. vrije dag, als deze uren niet ingezet zijn voor calamiteiten 12 juli 2024
Zomervakantie 2024 13 juli t/m 25 augustus 2024


Door de geldende CAO PO zijn er extra dagen door het jaar heen gepland, waarop uw kind vrij is en het personeel op school is om te werken.