Brede school Ridderkerk

In 2006 is op initiatief van de gemeente Ridderkerk een pilot project gestart in de wijk Slikkerveer met als doel het ontwikkelen van een visie betreffende de ‘Brede School’. Binnen dit project werkt CBS De Regenboog samen met de andere wijkschool OBS De Reijer en organisaties, zoals Facet Ridderkerk, Stichting ToBe (kunst en cultuur), en de gemeente Ridderkerk. Ook in het schooljaar 2022-2023 worden op enkele middagen na schooltijd arrangementen verzorgd op het gebied van sport en kunst/cultuur. Deze activiteiten vinden plaats op diverse plaatsen in de wijk, o.a. in ons schoolgebouw. 

Mede op initiatief van de Brede School Slikkerveer is naast ons gebouw een buurtsportlocatie gerealiseerd, waar de leerlingen van groep 3 t/m 8 ook in de ochtend- en lunchpauzes gebruik van maken. Deze locatie, die voor alle kinderen uit de wijk na schooltijd toegankelijk is, is aangesloten op ons schoolplein, waar vooral de jongere kinderen veel speelplezier beleven. Het schoolplein is kleurrijk en voorzien van goed onderhouden speeltoestellen. Als wijk basisschool willen wij een centrum zijn, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.