Ouderraad

De ouderraad (OR) heeft een ondersteunende functie bij het uitvoeren van allerlei activiteiten in en rond de school. Deze commissie van De Regenboog is samengesteld uit ouders van leerlingen van de school. Enkele teamleden nemen deel aan de OR-vergaderingen om het contact tussen de OR en de leerkrachten soepel te laten verlopen. In overleg met hen wordt besproken wat er zoal georganiseerd wordt in een schooljaar. De taken over deze activiteiten worden dan verdeeld over het team en de OR.

De OR ondersteunt de leerkrachten bij een aantal activiteiten tijdens het schooljaar. Denkt u aan het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering (hierbij wordt vaak een lunch klaargemaakt), de Koningsspelen, diverse sportevenementen en het afscheid van groep 8. Allemaal aantrekkelijke en waardevolle activiteiten waarbij de OR het team assisteert!

De OR bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en uiteraard uit een heel enthousiaste groep mensen die graag de handen uit de mouwen steekt! Zij zijn het aanspreekpunt voor de ouders als zij vragen, opmerkingen of ideeën hebben over hetgeen gaande is op school. De OR heeft daartoe ook een structureel overleg met de Medezeggenschapsraad(MR).

De ouderbijdrage, die de school ontvangt van de ouders, wordt gebruikt om bovengenoemde activiteiten te kunnen bekostigen. Ook de aanvullende lesactiviteiten zoals de kookworkshops, de schooltuin en de educatieve excursies worden uit deze gelden betaald. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €25,- per kind per schooljaar. Voor kinderen die tussen 1 januari en 1 mei op school komen, geldt een bedrag van €12,50.